Achtergrond informatie

Op 12 april 2017 heeft Wim Drost een lezing gehouden over Eritrea. Er zijn veel onderwerpen aangestipt, zoals de cultuur, het geloofsleven, huwelijk- en familierelaties, geschiedenis, politiek, vluchteverhalen en integratie in Nederland. 

Kenmerken: Achtergrond informatie, cultuur, Eritrea, geloof, geschiedenis, huwelijk en familierelaties, Integratie, politiek, vluchtverhalen

Op deze website van Pharos staan een aantal publicaties met informatie over achtergrond, integratiekansen, aandachtspunten en uitdagingen van (met name) Eritrese en Syrische Vluchtelingen.

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/kennisdelingsprogramma-gezondheid-...

 

 

Kenmerken: Achtergrond informatie, Achtergrondinformatie

Dit stappenplan voor fietsles kregen we van Meet & Connect (Present Doetinchem), eveneens een maatjesproject voor statushouders. Nuttig als je iemand gaat leren fietsen!

Kenmerken: Achtergrond informatie, Achtergrondinformatie, Fietsles (tips & trucs), Maatjesproject

Wim Drost heeft een roman geschreven dat de cultuur van Eritrea beschrijft. 

Kenmerken: Achtergrond informatie, achtergrondinformatie Eritrea, cultuur, roman

In dit document van de gemeente Ede staat uitgelegd op welke regelingen mensen met een laag inkomen (bijstandsniveau) recht hebben. Deze regelingen gelden ook voor statushouders.

Kenmerken: Achtergrond informatie, Maatjesproject
Kenmerken: Achtergrond informatie, Maatjesproject, Taal, website waarop je het boek kunt lezen

Dit rapport biedt veel informatie over de Eritrese cultuur en achtergrond, de mogelijkheden van integratie en de uitdagingen daarbij. Het is een waardevolle schat aan informatie voor alle mensen die werken met (Eritrese) vluchtelingen!

Hieronder staat een link met daarin een korte nabeschouwing op het rapport:

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/31/een-eritreeer-moet-je-alles-uitlegg...

 

 

Kenmerken: Achtergrond informatie, Eritrese vluchtelingen en integratie

Kennisplatform Integratie & Samenleving krijgt signalen dat deze Eritreeërs belemmeringen ervaren bij het wegwijs worden en een plaats vinden in de Nederlandse samenleving. Daarnaast bezitten gemeenten en hulpverleners weinig kennis over deze groep, waardoor zij veel vragen hebben over hoe zij Eritreeërs kunnen ondersteunen bij hun integratieproces. Over het algemeen lijkt er een grote afstand te zijn tussen Nederland, de instituties en inwoners enerzijds en Eritrese statushouders anderzijds.

Deze verkenning informeert gemeenten en hulpverleners over de leefsituatie van de Eritreeërs die zich recent in een gemeente hebben gevestigd. Het maakt inzichtelijk welke integratiekansen en belemmeringen, ze ervaren. En hoe gemeenten, instellingen en burgers hun integratie kunnen bevorderen. De focus van deze verkenning ligt op Eritrese vluchtelingen die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen.

De link naar het onderzoek: https://www.kis.nl/publicatie/integratiekansen-van-eritrese-vluchtelingen-nederland

Kenmerken: Achtergrond informatie, Eritrese Vluchtelingen, Integratie

Video's voor Syriërs over de zorg voor pasgeboren baby's en over borstvoeding. 

Zie: https://globalhealthmedia.org/our-videos-now-in-arabic-help-syrian-refugees/

Kenmerken: Achtergrond informatie, Maatjesproject

Een overzicht van allerlei activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen in Ede. De meeste activiteiten zijn gratis, voor sommige wordt een kleine bijdrage gevraagd. Er zijn ook enkele duurdere activiteiten opgenomen zoals een week lang Fantasieland voor kinderen, voor deze activiteit is een tegemoetkoming mogelijk via Ede Doet Mee. Tip ons gerust als je nog meer geschikte activiteiten weet.

Kenmerken: Achtergrond informatie, Activiteiten in de wijk, Maatjesproject

In deze factsheet van Pharos staat achtergrondinformatie over Syrische vluchtelingen en staan er aandachtspunten en tips genoemd. 

Kenmerken: Aandachtspunten, Achtergrond informatie, Achtergrondinformatie, Syrie, Tips

In deze factsheet van Pharos staat achtergrondinformatie over Eritrea. Enkele onderwerpen die besproken worden: redenen voor het vluchten, mate van kennis en gezondheid, culturele achtergrond, aandachtspunten voor zorgprofessionals. 

Kenmerken: Aandachtspunten, Achtergrond informatie, Achtergrondinformatie, Eritrea

Boekje van de Fietsersbond. De basisverkeersregels worden uitgelegd en er wordt een stappenplan gegeven voor het leren fietsen, in drie talen: Nederlans, Engels en Arabisch.

Kenmerken: Achtergrond informatie, Fietsles (tips & trucs), Maatjesproject