Uitleg taalniveau's

A1, B2... voor inburgering zijn er diverse taalniveau's. Wat betekenen die taalniveau's eigenlijk?

A0 – Alfabetisering (ons alfabet leren, eenvoudige woordjes lezen, zoals kinderen in groep 3)

A1 – Inburgering (start, bekende dagelijkse woorden, eenvoudige korte zinnen)

A2 – Inburgering (einddoel inburgerinsexamen na 3 jaar, gesprek kunnen voeren over alledaagse dingen, eenvoudige teksten begrijpen)

B1 – Staatsexamen 1 (eigen mening kunnen geven, ervaringen/dromen/verwachtingen beschrijven, teksten begrijpen die uit veelgebruikte woorden bestaan)

B2 – Staatsexamen 2 (genieten van hedendaagse literatuur, deelnemen aan spontaan gesprek)

Zie voor uitgebreidere informatie het document in de bijlage of dit filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=-lZbub17skU 

 

Categorie: