Taal

Dit woordenboek is bijgewerkt in december 2017. 

Kenmerken: Eritreeërs, Taal, Taal, Tigrinya, woordenboek

A1, B2... voor inburgering zijn er diverse taalniveau's. Wat betekenen die taalniveau's eigenlijk?

A0 – Alfabetisering (ons alfabet leren, eenvoudige woordjes lezen, zoals kinderen in groep 3)

A1 – Inburgering (start, bekende dagelijkse woorden, eenvoudige korte zinnen)

A2 – Inburgering (einddoel inburgerinsexamen na 3 jaar, gesprek kunnen voeren over alledaagse dingen, eenvoudige teksten begrijpen)

B1 – Staatsexamen 1 (eigen mening kunnen geven, ervaringen/dromen/verwachtingen beschrijven, teksten begrijpen die uit veelgebruikte woorden bestaan)

B2 – Staatsexamen 2 (genieten van hedendaagse literatuur, deelnemen aan spontaan gesprek)

Zie voor uitgebreidere informatie het document in de bijlage of dit filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=-lZbub17skU 

 

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Taal

In dit document staan tips over wat statushouders met maatjes zouden kunnen gaan doen, uitgelegd in plaatjes en steekwoorden Tigrinya.

Kenmerken: Activiteiten, Activiteiten, Eritreeërs, Maatjes, Maatjesproject, Plaatjes, Taal, Tips

Naar welke taal- en inburgeringsscholen gaan statushouders in Ede? En waar volgende de kinderen taalonderwijs? Lees het in bijgevoegd document.

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Taal

In deze taalbrochure staan tal van tips om statushouders te helpen met het oefenen van de taal. Er staan do's en don'ts beschreven, een lijst met hulpbronnen en informatie over de taallessen die statushouders krijgen.

Kenmerken: Oefeningen, Taal, Taal, Tips

In dit overzicht zijn vrijwel alle taaliniatieven in Ede opgenomen. Dit overzicht is ontstaan door het Taalhuis Ede. 

Kenmerken: Activiteiten, Taal, Taal, Taalgroepjes

In dit documenten van Pharos worden algemene tips gegeven voor interculturele communicatie. Met name handig bij mensen die nog weining Nederlands spreken.

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Maatjesproject, Taal