Alle artikelen

Dit woordenboek is bijgewerkt in december 2017. 

Kenmerken: Eritreeërs, Taal, Taal, Tigrinya, woordenboek

In de bijlage's een document over hoe statushouders aan de slag kunnen bij Stichting Present in Ede.

Kenmerken: Present, Werk & Vrijwilligerswerk
Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs, Syriërs

Op 12 april 2017 heeft Wim Drost een lezing gehouden over Eritrea. Er zijn veel onderwerpen aangestipt, zoals de cultuur, het geloofsleven, huwelijk- en familierelaties, geschiedenis, politiek, vluchteverhalen en integratie in Nederland. 

Kenmerken: cultuur, Eritrea, Eritreeërs, geloof, geschiedenis, huwelijk en familierelaties, Integratie, politiek, vluchtverhalen

Via deze link kom je bij een uitleg over de zorgverzekering in Tigrinya gesproken en geschreven.

https://www.uitlegzorgverzekering.nl/ti/#!/ti

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs

Via deze link kom je bij een uitleg over de zorgverzekeingen in het Arabisch gesproken en geschreven.

https://www.uitlegzorgverzekering.nl/ar/#!/ar 

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Syriërs

A1, B2... voor inburgering zijn er diverse taalniveau's. Wat betekenen die taalniveau's eigenlijk?

A0 – Alfabetisering (ons alfabet leren, eenvoudige woordjes lezen, zoals kinderen in groep 3)

A1 – Inburgering (start, bekende dagelijkse woorden, eenvoudige korte zinnen)

A2 – Inburgering (einddoel inburgerinsexamen na 3 jaar, gesprek kunnen voeren over alledaagse dingen, eenvoudige teksten begrijpen)

B1 – Staatsexamen 1 (eigen mening kunnen geven, ervaringen/dromen/verwachtingen beschrijven, teksten begrijpen die uit veelgebruikte woorden bestaan)

B2 – Staatsexamen 2 (genieten van hedendaagse literatuur, deelnemen aan spontaan gesprek)

Zie voor uitgebreidere informatie het document in de bijlage of dit filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=-lZbub17skU 

 

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Taal

Op deze website van Pharos staan een aantal publicaties met informatie over achtergrond, integratiekansen, aandachtspunten en uitdagingen van (met name) Eritrese en Syrische Vluchtelingen.

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/kennisdelingsprogramma-gezondheid-statushouders/ 

 

 

Kenmerken: Achtergrondinformatie, Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs, Syriërs

In dit document staan een groot aantal tips voor maatjes over wat je samen kunt ondernemen met statushouders.

Kenmerken: Activiteiten, Activiteiten, Maatjes, Maatjesproject, Tips

In dit document staan tips over wat statushouders met maatjes zouden kunnen gaan doen, uitgelegd in plaatjes en steekwoorden Tigrinya.

Kenmerken: Activiteiten, Activiteiten, Eritreeërs, Maatjes, Maatjesproject, Plaatjes, Taal, Tips

Naar welke taal- en inburgeringsscholen gaan statushouders in Ede? En waar volgende de kinderen taalonderwijs? Lees het in bijgevoegd document.

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Taal

In deze taalbrochure staan tal van tips om statushouders te helpen met het oefenen van de taal. Er staan do's en don'ts beschreven, een lijst met hulpbronnen en informatie over de taallessen die statushouders krijgen.

Kenmerken: Oefeningen, Taal, Taal, Tips

Dit stappenplan voor fietsles kregen we van Meet & Connect (Present Doetinchem), eveneens een maatjesproject voor statushouders. Nuttig als je iemand gaat leren fietsen!

Kenmerken: Achtergrondinformatie, Fietsles (tips & trucs)

Wim Drost heeft een roman geschreven die de cultuur van Eritrea beschrijft. 

Kenmerken: achtergrondinformatie Eritrea, cultuur, Eritreeërs, roman

In dit document van de gemeente Ede staat uitgelegd op welke regelingen mensen met een laag inkomen (bijstandsniveau) recht hebben. Deze regelingen gelden ook voor statushouders.

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Maatjesproject

Dit rapport biedt veel informatie over de Eritrese cultuur en achtergrond, de mogelijkheden van integratie en de uitdagingen daarbij. Het is een waardevolle schat aan informatie voor alle mensen die werken met (Eritrese) vluchtelingen!

Hieronder staat een link met daarin een korte nabeschouwing op het rapport:

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/31/een-eritreeer-moet-je-alles-uitleggen-12744573-a1571670

 

 

Kenmerken: Eritreeërs, Eritrese vluchtelingen en integratie

Presentatie gegeven door Binyam Andebrehan bij een workshop over Eritrea op 10 april 2017 in De Reehorst in Ede. De presentatie is ook te zien via https://youtu.be/PwGa5HcCylg 

Kenmerken: Eritreeërs

Boek over zwangerschap, bevallen en babies in het Arabisch

Geschreven door Egyptische arts

http://download-human-development-pdf-ebooks.com/23813-free-book 

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Maatjesproject, Syriërs, website waarop je het boek kunt lezen

Kennisplatform Integratie & Samenleving krijgt signalen dat deze Eritreeërs belemmeringen ervaren bij het wegwijs worden en een plaats vinden in de Nederlandse samenleving. Daarnaast bezitten gemeenten en hulpverleners weinig kennis over deze groep, waardoor zij veel vragen hebben over hoe zij Eritreeërs kunnen ondersteunen bij hun integratieproces. Over het algemeen lijkt er een grote afstand te zijn tussen Nederland, de instituties en inwoners enerzijds en Eritrese statushouders anderzijds.

Deze verkenning informeert gemeenten en hulpverleners over de leefsituatie van de Eritreeërs die zich recent in een gemeente hebben gevestigd. Het maakt inzichtelijk welke integratiekansen en belemmeringen, ze ervaren. En hoe gemeenten, instellingen en burgers hun integratie kunnen bevorderen. De focus van deze verkenning ligt op Eritrese vluchtelingen die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen.

De link naar het onderzoek: https://www.kis.nl/publicatie/integratiekansen-van-eritrese-vluchtelingen-nederland

Kenmerken: Eritreeërs, Eritrese Vluchtelingen, Integratie

De Fietsersbond heeft een instructiefilmpje gemaakt over het geven van fietsles, getiteld "Ik leer fietsen" Hierin worden dezelfde stappen gevolgd, als die genoemd staan in het boekje. Het filmpje is te zien op YouTube via deze link: https://youtu.be/scIznc0KzqM 

Kenmerken: Fietsles (tips & trucs)

In dit overzicht zijn vrijwel alle taaliniatieven in Ede opgenomen. Dit overzicht is ontstaan door het Taalhuis Ede. 

Kenmerken: Activiteiten, Taal, Taal, Taalgroepjes

In de bijlage het digitale informatieblad voor bedrijven en organisaties als het gaat om aanbieden van taalstages, werkervaringsplekken e.d.

Kenmerken: taalstage, Vrijwilligerswerk, Werk & Vrijwilligerswerk, werkervaringsplekken

Video's voor Syriërs over de zorg voor pasgeboren baby's en over borstvoeding. 

Zie: https://globalhealthmedia.org/our-videos-now-in-arabic-help-syrian-refugees/

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Maatjesproject, Syriërs

Pagina's