Eritreeërs

Dit woordenboek is bijgewerkt in december 2017. 

Kenmerken: Eritreeërs, Taal, Taal, Tigrinya, woordenboek
Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs, Syriërs

Op 12 april 2017 heeft Wim Drost een lezing gehouden over Eritrea. Er zijn veel onderwerpen aangestipt, zoals de cultuur, het geloofsleven, huwelijk- en familierelaties, geschiedenis, politiek, vluchteverhalen en integratie in Nederland. 

Kenmerken: cultuur, Eritrea, Eritreeërs, geloof, geschiedenis, huwelijk en familierelaties, Integratie, politiek, vluchtverhalen

Via deze link kom je bij een uitleg over de zorgverzekering in Tigrinya gesproken en geschreven.

https://www.uitlegzorgverzekering.nl/ti/#!/ti

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs

Op deze website van Pharos staan een aantal publicaties met informatie over achtergrond, integratiekansen, aandachtspunten en uitdagingen van (met name) Eritrese en Syrische Vluchtelingen.

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/kennisdelingsprogramma-gezondheid-statushouders/ 

 

 

Kenmerken: Achtergrondinformatie, Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs, Syriërs

In dit document staan tips over wat statushouders met maatjes zouden kunnen gaan doen, uitgelegd in plaatjes en steekwoorden Tigrinya.

Kenmerken: Activiteiten, Activiteiten, Eritreeërs, Maatjes, Maatjesproject, Plaatjes, Taal, Tips

Wim Drost heeft een roman geschreven die de cultuur van Eritrea beschrijft. 

Kenmerken: achtergrondinformatie Eritrea, cultuur, Eritreeërs, roman

Dit rapport biedt veel informatie over de Eritrese cultuur en achtergrond, de mogelijkheden van integratie en de uitdagingen daarbij. Het is een waardevolle schat aan informatie voor alle mensen die werken met (Eritrese) vluchtelingen!

Hieronder staat een link met daarin een korte nabeschouwing op het rapport:

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/31/een-eritreeer-moet-je-alles-uitleggen-12744573-a1571670

 

 

Kenmerken: Eritreeërs, Eritrese vluchtelingen en integratie

Presentatie gegeven door Binyam Andebrehan bij een workshop over Eritrea op 10 april 2017 in De Reehorst in Ede. De presentatie is ook te zien via https://youtu.be/PwGa5HcCylg 

Kenmerken: Eritreeërs

Kennisplatform Integratie & Samenleving krijgt signalen dat deze Eritreeërs belemmeringen ervaren bij het wegwijs worden en een plaats vinden in de Nederlandse samenleving. Daarnaast bezitten gemeenten en hulpverleners weinig kennis over deze groep, waardoor zij veel vragen hebben over hoe zij Eritreeërs kunnen ondersteunen bij hun integratieproces. Over het algemeen lijkt er een grote afstand te zijn tussen Nederland, de instituties en inwoners enerzijds en Eritrese statushouders anderzijds.

Deze verkenning informeert gemeenten en hulpverleners over de leefsituatie van de Eritreeërs die zich recent in een gemeente hebben gevestigd. Het maakt inzichtelijk welke integratiekansen en belemmeringen, ze ervaren. En hoe gemeenten, instellingen en burgers hun integratie kunnen bevorderen. De focus van deze verkenning ligt op Eritrese vluchtelingen die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen.

De link naar het onderzoek: https://www.kis.nl/publicatie/integratiekansen-van-eritrese-vluchtelingen-nederland

Kenmerken: Eritreeërs, Eritrese Vluchtelingen, Integratie

Pharos heeft in verschillende talen eenvoudige posters gemaakt over de hygienemaatregelen bij het coronavirus. In deze bestanden de verschillende vertalingen. Kijk voor eventuele updates of meer informatie op de website van Pharos.

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs, Maatjesproject, Syriërs

Pharos heeft in verschillende talen eenvoudige informatiekaarten gemaakt over het coronavirus. In deze bestanden de verschillende vertalingen. Kijk voor eventuele updates of meer informatie op de website van Pharos.

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs, Maatjesproject, Syriërs

In deze factsheet van Pharos staat achtergrondinformatie over Eritrea. Enkele onderwerpen die besproken worden: redenen voor het vluchten, mate van kennis en gezondheid, culturele achtergrond, aandachtspunten voor zorgprofessionals. 

Kenmerken: Aandachtspunten, Achtergrondinformatie, Achtergrondinformatie algemeen, Eritrea, Eritreeërs