Achtergrondinformatie algemeen

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs, Syriërs

Via deze link kom je bij een uitleg over de zorgverzekering in Tigrinya gesproken en geschreven.

https://www.uitlegzorgverzekering.nl/ti/#!/ti

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs

Via deze link kom je bij een uitleg over de zorgverzekeingen in het Arabisch gesproken en geschreven.

https://www.uitlegzorgverzekering.nl/ar/#!/ar 

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Syriërs

A1, B2... voor inburgering zijn er diverse taalniveau's. Wat betekenen die taalniveau's eigenlijk?

A0 – Alfabetisering (ons alfabet leren, eenvoudige woordjes lezen, zoals kinderen in groep 3)

A1 – Inburgering (start, bekende dagelijkse woorden, eenvoudige korte zinnen)

A2 – Inburgering (einddoel inburgerinsexamen na 3 jaar, gesprek kunnen voeren over alledaagse dingen, eenvoudige teksten begrijpen)

B1 – Staatsexamen 1 (eigen mening kunnen geven, ervaringen/dromen/verwachtingen beschrijven, teksten begrijpen die uit veelgebruikte woorden bestaan)

B2 – Staatsexamen 2 (genieten van hedendaagse literatuur, deelnemen aan spontaan gesprek)

Zie voor uitgebreidere informatie het document in de bijlage of dit filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=-lZbub17skU 

 

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Taal

Op deze website van Pharos staan een aantal publicaties met informatie over achtergrond, integratiekansen, aandachtspunten en uitdagingen van (met name) Eritrese en Syrische Vluchtelingen.

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/kennisdelingsprogramma-gezondheid-statushouders/ 

 

 

Kenmerken: Achtergrondinformatie, Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs, Syriërs

Naar welke taal- en inburgeringsscholen gaan statushouders in Ede? En waar volgende de kinderen taalonderwijs? Lees het in bijgevoegd document.

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Taal

In dit document van de gemeente Ede staat uitgelegd op welke regelingen mensen met een laag inkomen (bijstandsniveau) recht hebben. Deze regelingen gelden ook voor statushouders.

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Maatjesproject

Boek over zwangerschap, bevallen en babies in het Arabisch

Geschreven door Egyptische arts

http://download-human-development-pdf-ebooks.com/23813-free-book 

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Maatjesproject, Syriërs, website waarop je het boek kunt lezen

Video's voor Syriërs over de zorg voor pasgeboren baby's en over borstvoeding. 

Zie: https://globalhealthmedia.org/our-videos-now-in-arabic-help-syrian-refugees/

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Maatjesproject, Syriërs

Pharos heeft in verschillende talen eenvoudige posters gemaakt over de hygienemaatregelen bij het coronavirus. In deze bestanden de verschillende vertalingen. Kijk voor eventuele updates of meer informatie op de website van Pharos.

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs, Maatjesproject, Syriërs

Pharos heeft in verschillende talen eenvoudige informatiekaarten gemaakt over het coronavirus. In deze bestanden de verschillende vertalingen. Kijk voor eventuele updates of meer informatie op de website van Pharos.

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs, Maatjesproject, Syriërs

In dit documenten van Pharos worden algemene tips gegeven voor interculturele communicatie. Met name handig bij mensen die nog weining Nederlands spreken.

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Maatjesproject, Taal

In deze factsheet van Pharos staat achtergrondinformatie over Syrische vluchtelingen en staan er aandachtspunten en tips genoemd. 

Kenmerken: Aandachtspunten, Achtergrondinformatie, Achtergrondinformatie algemeen, Syrie, Syriërs, Tips

In deze factsheet van Pharos staat achtergrondinformatie over Eritrea. Enkele onderwerpen die besproken worden: redenen voor het vluchten, mate van kennis en gezondheid, culturele achtergrond, aandachtspunten voor zorgprofessionals. 

Kenmerken: Aandachtspunten, Achtergrondinformatie, Achtergrondinformatie algemeen, Eritrea, Eritreeërs