Achtergrondinformatie algemeen

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs, Syriërs

Via deze link kom je bij een uitleg over de zorgverzekering in Tigrinya gesproken en geschreven.

https://www.uitlegzorgverzekering.nl/ti/#!/ti

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs

Via deze link kom je bij een uitleg over de zorgverzekeingen in het Arabisch gesproken en geschreven.

https://www.uitlegzorgverzekering.nl/ar/#!/ar 

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Syriërs

A1, B2... voor inburgering zijn er diverse taalniveau's. Wat betekenen die taalniveau's eigenlijk?

A0 – Alfabetisering (ons alfabet leren, eenvoudige woordjes lezen, zoals kinderen in groep 3)

A1 – Inburgering (start, bekende dagelijkse woorden, eenvoudige korte zinnen)

A2 – Inburgering (einddoel inburgerinsexamen na 3 jaar, gesprek kunnen voeren over alledaagse dingen, eenvoudige teksten begrijpen)

B1 – Staatsexamen 1 (eigen mening kunnen geven, ervaringen/dromen/verwachtingen beschrijven, teksten begrijpen die uit veelgebruikte woorden bestaan)

B2 – Staatsexamen 2 (genieten van hedendaagse literatuur, deelnemen aan spontaan gesprek)

Zie voor uitgebreidere informatie het document in de bijlage of dit filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=-lZbub17skU 

 

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Taal

Op deze website van Pharos staan een aantal publicaties met informatie over achtergrond, integratiekansen, aandachtspunten en uitdagingen van (met name) Eritrese en Syrische Vluchtelingen.

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/kennisdelingsprogramma-gezondheid-statushouders/ 

 

 

Kenmerken: Achtergrondinformatie, Achtergrondinformatie algemeen, Eritreeërs, Syriërs

Naar welke taal- en inburgeringsscholen gaan statushouders in Ede? En waar volgende de kinderen taalonderwijs? Lees het in bijgevoegd document.

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Taal

In dit document van de gemeente Ede staat uitgelegd op welke regelingen mensen met een laag inkomen (bijstandsniveau) recht hebben. Deze regelingen gelden ook voor statushouders.

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Maatjesproject

Boek over zwangerschap, bevallen en babies in het Arabisch

Geschreven door Egyptische arts

http://download-human-development-pdf-ebooks.com/23813-free-book 

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Maatjesproject, Syriërs, website waarop je het boek kunt lezen

Video's voor Syriërs over de zorg voor pasgeboren baby's en over borstvoeding. 

Zie: https://globalhealthmedia.org/our-videos-now-in-arabic-help-syrian-refugees/

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Maatjesproject, Syriërs

In dit documenten van Pharos worden algemene tips gegeven voor interculturele communicatie. Met name handig bij mensen die nog weining Nederlands spreken.

Kenmerken: Achtergrondinformatie algemeen, Maatjesproject, Taal

In deze factsheet van Pharos staat achtergrondinformatie over Syrische vluchtelingen en staan er aandachtspunten en tips genoemd. 

Kenmerken: Aandachtspunten, Achtergrondinformatie, Achtergrondinformatie algemeen, Syrie, Syriërs, Tips

In deze factsheet van Pharos staat achtergrondinformatie over Eritrea. Enkele onderwerpen die besproken worden: redenen voor het vluchten, mate van kennis en gezondheid, culturele achtergrond, aandachtspunten voor zorgprofessionals. 

Kenmerken: Aandachtspunten, Achtergrondinformatie, Achtergrondinformatie algemeen, Eritrea, Eritreeërs